Všeobecné obchodní podmínky

platné od 1.9.2019

Objednání fotografických služeb

  – objednat se můžete e-mailem, telefonicky, sms zprávou nebo přes zprávy na facebooku (v případě, že vám do 3 dnů neodpovím, je možné, že vaše zpráva spadla do spamu a proto prosím zkuste mě kontaktovat jiným způsobem)

  – objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem

– objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady

– fotograf si vyhrazuje právo v ojedinělých případech focení odmítnout

– v případě zájmu o služby vizážistky je nutné požadavek sdělit již při objednávce focení, cenu si určuje vizážistka sama

Objednací lhůta

– objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti (přibližně 14 dní dopředu)

– novorozenecké „newborn“ focení si zarezervujte ideálně ještě v těhotenství, konkrétní termín focení se domlouvá až z porodnice

Zrušení rezervace, náhradní termín

– pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem a fotograf klientovi nabídne nejbližší možný volný termín.

– stejně tak pokud fotograf ze závažných důvodů musí focení zrušit, oznámí tuto skutečnost klientovi co nejdříve a nabídne náhradní termín.

Cena fotografických služeb

– cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na stránce ceník

– cena je splatná v den focení

– cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy či tisky fotografií navíc) je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním

  – nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena

Realizace focení

– fotografování probíhá na základě domluvy buď v ateliéru v Praze 3, nebo venku na předem domluveném místě.

– v případě špatného počasí se venkovní focení přesouvá na základě domluvy na nejbližší vhodný termín

– doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku

  – pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení

  – opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit

  – v průběhu celého fotografování v ateliéru či exteriéru je zakázáno pořizovat jakkýkoli záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa

Výběr fotografií

– do týdne po uskutečněném focení obdrží klient odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě

– náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku

  – dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši)

  – zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze klientovi k výběru fotografií, které bude požadovat upravit

  – vybrané fotografie k úpravě odešle klient zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 3. týdnů od jejich obdržení

pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií)

– v případě, že si klient přes upozornění nevybere fotografie k úpravě ve lhůtě 3 měsíců od zaslání náhledů, vybere, upraví a dodá fotografie v rámci objednaného balíčku fotograf sám. Jakýkoliv následný výběr je již považován za výběr nad rámec balíčku a účtován dle platného ceníku.

  – objednání fotografií k retuši je závazné

– po dokončení zakázky dochází ke smazání vytvořené galerie s náhledy

Dodání fotografií

– doba dodání fotografií je do 14 dnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení

– v případně nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu prodloužit

– hotové fotografie jsou odeslány v digitální podobě přes úschovnu,  tištěné fotografie budou předány českou poštou, nebo je možné po předchozí domluvě osobní vyzvednutí v ateliéru.

– expresní zpracování fotografií do 7 dnů je možné za příplatek, který se odvíjí od celkového počtu vybraných fotografií k úpravě

Zpracování fotografií

– zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk)

NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE ANI RAW SOUBORY NEPOSKYTUJI !!!

Retuše

– u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance

  – u novorozenců se navíc retušuje novorozenecká vyrážka a velké rušící kousky loupající se kůže. Také se sjednotí pleť.

– častým problémem jsou tetovačky na rukou dětí, které jdou obtížně na fotkách odstranit. Pokud je na fotkách klient mít nechce, odstraní je dětem před focením a to již doma, nikoliv těsně před focením, aby kůže nebyla zarudlá od drhnutí

– speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, zeštíhlení postavy, odstranění tetovaček u dětí, čouhajících ramínek či faldíků atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 300,- za fotografii

  – nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

Vyvolání fotografií, tisk, reklamace

– veškeré fotografie a fotoprodukty jsou vyvolávány u ověřeného dodavatele

– fotografie do tisku jsou odesílány minimálně 2x měsíčně, proto se dodací lhůta tištěných fotografií o tuto dobu prodlužuje oproti elektronické verzi

  – reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku

  – nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa také není důvodem k reklamaci zakázky

Archivace fotografií

– všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté se data z kapacitních důvodů odstraňují

– pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby (tedy 30 dní po obdržení hotové zakázky)

– odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku

– pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození dat, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím úschovny

Souhlas s poskytnutím fotografií

Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. O záměru které fotografie chce takto použít klienta vždy včas upozorní a požádá o písemný souhlas (například v e-mailu).   Tento souhlas může klient kdykoliv odvolat.

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografie nesmí být žádným způsobem upravovány ať již klientem, nebo třetí stranou. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Follow me @lenkamacurova

Adresa

Tovačovského 92/2
130 00 Praha 3
Tel. 776 000 008
Email: fotomacurova@seznam.cz

Kde mě také najdete

© 2019 Lenka Macurová - lenkamacurova.cz • Vytvořila společnost MK-VISION s.r.o.